Li Htònhtan tathapaô̌ mè pa nādeǐn da lahan, blǎnmè lahan mè pa kyan kaò̌cǎ cô̌ da mò̌ kǒ. Pra mwaǐ ngaò̌thapaô̌ aò dò kyan htaû̌ hô̌ kaò̌cǎ mwaǐ aò mè tau phî da. Pa ka htònhtan Bwe pǔpra saôka.

 

ဆာလံ သီချင်း တချိူ့ သွင်းထားနိုင်ပြီး တချို့ ရှိသေးသော်လည်း မသွင်းနိုင်သေးပါ။ တေးရေး၊ တေးဆို များ ဘုရားသီးချင်းများရှိရင် လာရောက်ေပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ရုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းနိုင်ကြပါစေ။
ကျမ်းစာ
ကျမ်းစာပုံပြင်
ကျမ်းစာနားထောင်
ရုပ်သံ
ဓမ္မသီချင်း

 

 

ဒေါင်းလုတ်ဆွဲယူရန်: 

 

Ba ma install PWA dô̌ iPhone kaǔ thamǎ na ma cô̌ cǎn mò̌̀ mè, pha li bǎ-ǔ ka (nwǎn Add to Home screen).

-------------
Li cǎnsû̌
Nadeǐn Li cǎnsû̌
Li cǎnsû̌ tatai
Ngaò̌thapaô̌ dau
U Li cǎnsû̌ tayòn
  
 

Thumbnail image

 

Share